Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 20. 02. 2021

22.2.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 20. 02. 2021

22.2.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 20. 02. 2021

22.2.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

19.2.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Natur-pack, a.s., Bajkalská 25,821 01 Bratislava, IČO: 35979798

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným odberovým miestom zo dňa 20.02.2021

19.2.2021

ID

Začiatok účinnosti 19.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Obec Čaňa, IČO: 00324060, Adresa: Osloboditeľov 22, Mesto: Čaňa, PSČ: 04414

Poistná zmluva č. 6002471529

17.2.2021

ID

Začiatok účinnosti 9.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Wustenrot poisťovňa, a. s., IČO 31383408, Karadžičová 17,825 22 Bratislava 26

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom dňa 13.02.2021

16.2.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Obec Čaňa, IČO: 00324060, Adresa: Osloboditeľov 22, Mesto: Čaňa, PSČ: 04414

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom dňa 04.02.2021

16.2.2021

ID

Začiatok účinnosti 5.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Obec Čaňa, IČO: 00324060, Adresa: Osloboditeľov 22, Mesto: Čaňa, PSČ: 04414

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 13. 02. 2021

15.2.2021

ID

Začiatok účinnosti 12.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 13. 02. 2021

15.2.2021

ID

Začiatok účinnosti 12.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 13. 02. 2021

15.2.2021

ID

Začiatok účinnosti 12.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti – Plošné testovanie v obci dňa 13. 02. 2021

15.2.2021

ID

Začiatok účinnosti 12.2.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner