Obecný vodovod

Vyhodnotenie štandardov kvality a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za rok 2022