Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Zverejnené

Návrh Všeobecne záväzne nariadenie obce Trstené pri Hornáde č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde

ID: 2/2022

30.11.2022

Návrh VZN Obce Trstené pri Hornáde č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trstené pri Hornáde

ID: /

25.11.2021