Základná škola

Základná škola Trstené pri Hornáde

Školská 94

044 11 Trstené pri Hornáde

Kontakt: 055/6980162

Email: zstrstene@gmail.com

Riaditeľka ZŠ: Mgr. Jana Olexová

Viac info na web stránke ZŠ:

http://www.skola-trstene.sk