Právne predpisy obce

Organizačný poriadok obce

Rokovací poriadok

Zásady hodspodárenia s majetkom obce

Zverejnené 19. januára 2023.
Bez úpravy .