Preskočiť na obsah

Právne predpisy obce

Organizačný poriadok obce

Zobraziť page Organizačný poriadok obce

Smernica obce o vybavovaní sťažností

Zobraziť page Smernica obce o vybavovaní sťažností

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trstené pri Hornáde

Zobraziť page Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trstené pri Hornáde

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva

Zobraziť page Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva