Zamestnanci OcÚ

Mgr. Matej Kočiš

starosta obce

Ingrid Ruščáková 

sekretariát starostu

Martina Semanová

ekonómka

Alžbeta Hančárová

dane a poplatky

Ľudmila Lukáčová

správa budov(Dom smútku, Kultúrny dom, Obecný úrad, Obecná knižnica)

Bernard Letko

obsluha verejný vodovod

Jozef Štvarták

údržbár

Mgr. Katarína Marcinová

pracovník v oblasti riadenia projektov

Pod Obecný úrad v Trstenom pri Hornáde spadajú tiež zamestnanci z úsekov Materská škola, Školská jedáleň, Školský klub detí v ZŠ a Aktivační pracovníci (aktivační pracovníci sú zamestnávaní na určité obdobia v roku podľa potreby a vyhláseného príspevku na aktivačnú činnosť).