Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola Trstené pri Hornáde

Školská 100

044 11 Trstené pri Hornáde

Riaditeľka MŠ: Mgr. Henrieta Zajacová

Kontakt : +421904088101

Email: materskaskolatrstene@gmail.com

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok 2024/2025 Materská škola Trstené pri Hornáde

Tlačivá MŠ Trstené pri Hornáde

Stravovanie v MŠ

Vedúca školskej jedálne: Mgr. Michaela Bramuková                                                               

Telefónny kontakt: 0903 986 986

Webové sídlo: trstenesj@gmail.com                                                                                                   

Potravinový účet pre platbu stravného: SK6456000000000454920012

Jedálny lístok: