Materská škola

Materská škola Trstené pri Hornáde

Školská 100

044 11 Trstené pri Hornáde

Riaditeľka MŠ: Mgr. Henrieta Zajacová

Kontakt : +421904088101

Email: materskaskolatrstene@gmail.com

Tlačivá MŠ Trstené pri Hornáde

Zverejnené 1. júla 2020.
Upravené 8. apríla 2021.