Materská škola

Materská škola v Trstenom pri Hornáde

Školská 100

044 11 Trstené pri Hornáde

Kontakt:  – riaditeľka MŠ

Email: materskaskolatrstene@gmail.com

Riaditeľka MŠ: Mgr. Henrieta Zajacová

Zverejnené 1. júla 2020.
Upravené 21. júla 2020.