Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Objednávka – formuláre a matričné doklady OCÚ
25-02-2021
Dodávateľ
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.BOX 11, 830 05 Bratislava, IČO: 42272360
Dátum vystavenia
18. februára 2021
Objednávka-dodanie interiérových žalúzií na okná v budove Obecného úradu v Trstenom pri Hornáde
11-02-2021
Dodávateľ
MiW, s r o., Levočská 9, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum vystavenia
11. februára 2021
Objednávka – mobilná aplikácia pre operačné systémy Android a IOS
11-02-2021
Dodávateľ
Alphabet group, s. r. o., Strojárenská 11 C, 040 01 Košice
Dátum vystavenia
11. februára 2021
Objednávka – vymaľovanie spálni detí v rámci údržby Materskej školy v obci Trstené pri Hornáde
26-01-2021
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o, Dúhová 40, 040 01 Košice
Dátum vystavenia
26. januára 2021
Objednávka – vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite pri futbalovom ihrisku v obci Trstené pri Hornáde
19-01-2021
Dodávateľ
EL PRO KAN, s. r. o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľlov
Dátum vystavenia
19. januára 2021
Objednávka – vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie a výmenu otvorových konštrukcií starej budovy ZŠ Trstené pri Hornáde
18-01-2021
Dodávateľ
OON Design, Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice
Dátum vystavenia
18. januára 2021
Objednávka – vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie starej budovy ZŠ Trstené pri Hornáde
18-01-2021
Dodávateľ
OON Design, Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice
Dátum vystavenia
18. januára 2021
Objednávka – Spracovanie žiadosti a príloh pre dotáciu z Environmentálneho fodu
12-01-2021
Popis
Zníženie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
ASEKO - Ing. Alena Suchá, Staničná 143, 076 15 Veľaty
Dátum vystavenia
12. januára 2021
Objednávka – údržba ZŠ Trstené pri Hornáde
15-12-2020
Popis
Výstavba chodníka v areáli ZŠ Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
OBERLE SK, s. r. o., Cintorínska 246/16, 044 15 Vyšná Myšľa
Dátum vystavenia
15. decembra 2020