Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka – domové čísla pre obec Trstené pri Hornáde

SMALTOVŇA

23.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ SMALTOVŇA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 25, 908 51 Holíč

Dodávateľ - IČO 34149902

Prílohy

Objednávka – v rámci údržby miestnych komunikácii inštaláciu železných zvodidiel na Školskej ulici v obci Trstené pri Hornáde

Marcel Lukáč

22.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Marcel Lukáč

Dodávateľ - Sídlo Školská 514/20A, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka – dodanie 230 kusov reprezentačných tašiek s logom obce Trstené pri Hornáde

WILLCOM s.r.o.

22.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ WILLCOM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Szakkayho 1, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36593087

Prílohy

Objednávka – dezinfekciu priestorov budov vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde: Obecný úrad, Dom smútku, Budova futbalových šatní, Bytový dom

Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D

22.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Jozef Šváb - ŠVÁB D.D.D

Dodávateľ - Sídlo , 044 57 Haniska

Dodávateľ - IČO 44690894

Prílohy

Objednávka – vystúpenie na podujatí: Posedenie so seniormi v rámci októbra mesiaca úcty k starším

Pavelčákovci s.r.o.

16.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Pavelčákovci s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ledmanská 3, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka – spracovanie Následnej monitorovacej správy č. 1 ku projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Trstené pri Hornáde

Konzultačno poradenská agentúra

16.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Benadova 913/7, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov

Dodávateľ - IČO 50615351

Prílohy

Objednávka – drevené dosky na pieskoviská pre Materskú školu v obci Trstené pri Hornáde

Stavebno-obchodná firma Žabecký

16.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Stavebno-obchodná firma Žabecký, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stará Košická 7, 044 12 Nižný Klátov

Dodávateľ - IČO 45905690

Prílohy

Objednávka – príprava podkladu a práce na osadení koberca v spoločenskej miestnosti Obecného úradu v obci Trstené pri Hornáde

Peter Mackanič

16.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Peter Mackanič

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 55, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 37739638

Prílohy

Objednávka – materiálu na rozšírenie obecného vodovodu v obci Trstené pri Hornáde podľa predloženej cenovej ponuky

MONTRUR

23.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ MONTRUR, s. r. o. Košice

Dodávateľ - Sídlo Medená 21, 040 17 Košice

Dodávateľ - IČO 31657095

Prílohy

Objednávka – dodanie filtračného materiálu do filtra na úpravni vody v obci Trstené pri Hornáde

EKO-LS Košice s. r. o.

15.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ EKO-LS Košice s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Húskova 1294/81, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Dodávateľ - IČO 54540763

Prílohy

Objednávka – spracovanie Následnej monitorovacej správy č. 1 ku projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“

Konzultačno poradenská agentúra

2.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Benadova 913/7, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov

Dodávateľ - IČO 50615351

Prílohy

Objednávka – známky pre psov

COPEX s.r.o.

22.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ COPEX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO

Prílohy