Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Objednávka – vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie starej budovy ZŠ Trstené pri Hornáde
18-01-2021
Dodávateľ
OON Design, Slovenskej jednoty 48, 040 01 Košice
Dátum vystavenia
18. januára 2021
Objednávka – Spracovanie žiadosti a príloh pre dotáciu z Environmentálneho fodu
12-01-2021
Popis
Zníženie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
ASEKO - Ing. Alena Suchá, Staničná 143, 076 15 Veľaty
Dátum vystavenia
12. januára 2021
Objednávka – údržba ZŠ Trstené pri Hornáde
15-12-2020
Popis
Výstavba chodníka v areáli ZŠ Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
OBERLE SK, s. r. o., Cintorínska 246/16, 044 15 Vyšná Myšľa
Dátum vystavenia
15. decembra 2020
Objednávka – Spracovanie žiadostí a príloh pre dotáciu z Environmentálneho fondu
30-11-2020
Popis
Spracovanie žiadstí a príloh pre dotáciu z Environmentálneho fondu pre oblasť A1 "Podpora výroby tepla a tepelnej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov" pre obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
ASEKO,, Ing. Alena Suchá,, Staničná 143, 076 15 Veľaty
Objednávka – rekonštrukcia havarijného stavu inštalácie elektrických rozvodov, telefónnych a PC rozvodov v budove Obecného úradu v Trstenom pri Hornáde
30-11-2020
Dodávateľ
Andrej Kasarda, Ostravská 1015/16, 040 11 Košice-Juh
Objednávka – vypracovanie Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Materskej škole v obci Trstené pri Hornáde
25-11-2020
Dodávateľ
BeLvi, s. r. o., Moldavská cesta 45,, 040 01 Košice
Objednávka – Projektová dokumentácia vykurovania budovy ZŠ
11-11-2020
Popis
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vykurovanie budovy Základnej školy v obci Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
OON Design, Slovenskej jendoty 48, 040 01 Košice
Dátum vystavenia
11. novembra 2020
Objednávka – Oprava čerpadla
06-11-2020
Popis
Oprava čerpadla ÚPRAVOVŇA VODY
Dátum vystavenia
6. novembra 2020
Zodpovedná osoba
LK Pumpservice Bratislava, s. r. o., Kalinčiaková 27, 831 04 Bratislava