Zásady hodspodárenia s majetkom obce

Zverejnené 10. januára 2023.
Upravené 19. januára 2023.