Preskočiť na obsah

Kontakt

Obecný úrad Trstené pri Hornáde

Osloboditeľov 118

044 11  Trstené pri Hornáde

Tel: 055/6980167

Email: info@trsteneprihornade.sk

IČO: 00 324 817

DIČ: 2021245083

Banka: Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK38 5600 0000 0004 5492 3002

Sekretariát obecného úradu: Ingrid Ruščáková

Podateľňa: podatelna@trsteneprihornade.sk

Tel: 055/6980167

Starosta obce: Mgr. Matej Kočiš

Email: starosta@trsteneprihornade.sk

Tel.: 0903 910 141

Kontakt email:

starosta@trsteneprihornade.sk

podatelna@trsteneprihornade.sk

daneapoplatky@trsteneprihornade.sk

ekonomicke@trsteneprihornade.sk

projekty@trsteneprihornade.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 12:0013:00 – 15:30
UtorokNestránkový deňNestránkový deň
Streda8:00 – 12:0013:00 – 18:00
Štvrtok8:00 – 12:0013:00 – 15:30
Piatok8:00 – 12:00

Kompetencie:

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Hornád
Počet obyvateľov: 1563
Rozloha: 1290 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1215

Obec  Trstené pri Hornáde  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Stavebný úrad pre Obec  Trstené pri Hornáde  je zriadený na Obecnom úrade v Čani. 

Kontakt pre stavebný úrad: Spoločný obecný úrad Čaňa

Ing. Anežka Korineková T. č. : 055/6999018, e-mail: anezka.korinekova@cana.dcom.sk