Preskočiť na obsah

Dychový súbor Hornád

Dychový súbor Hornád 

Dychový súbor Hornád vznikol v roku 1947 ako cirkevný dychový súbor z podnetu miestneho duchovného otca, pána Kundera a organistu pána Nagya. Z radu miestnej mládeže sa zišlo 24 nadšencov.Začiatky boli ťažké pretože všetci boli hudobnými laikmi. Výučba hudobnej teórie a prvé skúšky prebiehali v starej cirkevnej škole, na mieste ktorej sa dnes nachádza Dom smútku. Ako prvé nacvičili cirkevné piesne spolu s orgánom, neskôr hrali veselicu. V roku 1949 nastal výrazný posun príchodom vojenského muzikanta pána Šoltésa, ktorý správne usmernil jednotlivé hudobné nástroje, zadovážil a porozdeľoval noty k nástrojom. Vďaka jeho snahe a veľkému odhodlaniu všetkých členov sa dychový súbor Hornád stal plnohodnotným hudobným telesom. Prichádzali prvé úspechy, po každom vystúpení získavali muzikanti nové skúsenosti a zážitky. Pozvania prichádzali z rôznych strán na rôzne príležitosti kultúrno-spoločenského života našej ale aj iných obcí, napr: zábavy, jarmoky, pohreby, prvé máje, kladenie vencov a.i. Dychový súbor Hornád sa pravidelne zúčastňoval okresných a krajských súťaží dychoviek, táto tradícia sa zachovala dodnes. V súčasnosti má súbor 20 členov pokračuje vo svojej viac ako päťdesiatpäťročnej tradícii. Vedúcim súboru a zároveň aj kapelníkom je pán Ľudovít Ruščák, ktorí prevzal dirigentskú taktovku po pánovi Mikulášovi Papugovi, ktorí sa pre svoj zhoršený zdravotný stav nemohol hudbe ďalej venovať. Pán Papuga je jedným zo zakladajúcich členov a je aj najdlhšie pôsobiacim muzikantom v súbore. Vďaka dobrej spolupráci s obecným úradom a starostom obce môže súbor nacvičovať a skúšať na obecnom úrade.

Skúšky sa konajú v nedeľu poobede, prípadne iný deň vo výnimočných prípadoch. Dychový súbor Hornád môžete vidieť a počuť na rôznych akciách na ktorých ich spevom doprevádza dievčenská spevácka skupina. Každá vec sa časom mení, výnimkou nie je ani náš dychový súbor, prešiel rôznym kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi zmenami, ale jeho základ „láska k hudbe“ zostal až dodnes.

Viac info o činnosti Dychového súboru Hornád nájdete na ich webstránke: http://www.dychovka-tph.estranky.sk