Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Trstené pri Hornáde.

Prehľad o zaočkovanosti podľa miest a obcí (z celkového počtu obyvateľov)

Prehľad zaočkovanosti podľa miest/obcí, okresov a krajov Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí je spracovaný na základe údajov o zaočkovaných, ktoré má k dispozícii NCZI. Údaje sú spracované podľa adresy trvalého bydliska a PSČ, v prípadoch, kedy nebolo možné získať adresu trvalého bydliska, sú spracované podľa adresy uvedenej pri registrácii na očkovanie. Zaočkovanosť je… Čítať viac

Mobilná očkovacia služba Košického samosprávneho kraja

Vážení občania  V záujme ďalšieho zvýšenia zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 Košický samosprávny kraj neustále poskytuje mobilnú očkovaciu službu pre mestá a obce v jeho územnej pôsobnosti.  Mobilná očkovacia služba Košického samosprávneho kraja je pripravená na podanie prvej, druhej a tretej dávky vakcíny Pfizer-Biontech, ako aj jednodávkovej vakcíny Janssen.  V prípade záujmu o očkovanie žiadame občanov,… Čítať viac

KOSIT – informácia ohľadom možných zmien v hamonograme služieb

Vážená pani starostka / pán starosta,  dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandemickej situácie, ktorá v zvýšenej miere  zastihla i rady našich zamestnancov.  Striktné dodržiavanie platných hygienických opatrení v boji proti šíreniu korona vírusu na Slovensku je našou  najvyššou prioritou. Všetci zamestnanci spoločností pôsobiacich v rámci skupiny KOSIT Group absolvujú  pravidelne testovanie… Čítať viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v obci Seňa

Obec Seňa podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov… Čítať viac

Ultramaratón Miskolc – Košice dňa 6.11.2021

Milí trstenčania, v sobotu 6. novembra 2021 od 12:00 do 18:00 budú cez našu obec Trstené pri Hornáde po hlavnej ulici bežať pretekári medzinárodného behu Ultramaratón Miskolc – Košice. Príďte ich povzbudiť a dodať im energiu v tomto náročnom behu. Pretekári budú behať po ľavej strane vozovky smerom na obec Ždaňa a preto Vás prosíme o ohľaduplnosť a zvýšenie bezpečnosti.… Čítať viac

Zmena letného času na zimný!

Už túto nedeľu, 31. októbra, sa mení letný čas na zimný. Nezabudnite si preto prestaviť svoje hodiny! Myšlienka zmeny času sa v súvislosti so šetrením denného svetla, objavila ešte v roku 1784 v popiskoch známeho vedca Benjamina Franklina. U nás na území Slovenskej republiky sa táto zmena pravidelne zaviedla od konca sedemdesiatych rokov. A inak tomu nebude ani tento víkend. Zo soboty… Čítať viac

Voľný obecný nájomný dvojizbový byt v obci Trstené pri Hornáde

Obecný úrad Trstené pri Hornáde oznamuje obyvateľom, že sa uvoľnil obecný nájomný byt /dvojizbový/ v bytovom dome „A“ na IV. Nadzemnom podlaží Obytného domu v Trstenom pri Hornáde o celkovej výmere 52,59 m2, byt pozostáva: vstup, kúpeľňa, WC, 2 x izba, komora, kuchyňa a balkón. Základné informácie potrebné k podaniu žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v obci… Čítať viac

OZNAM Rímskokatolícky farský úrad Trstené pri Hornáde

Rímskokatolícky farský úrad v Trstenom pri Hornáde oznamuje veriacim, že na základe nahláseného podnetu bola vo farnosti vykonaná kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ohľadom dodržiavania protipandemických opatrení týkajúcich sa COVID-19 a aktuálnych opatrení podľa Covid automatu, ktoré platia pre slúženie bohoslužieb v bordovej fáze. Pri účasti na bohoslužbách Vás preto prosíme, aby ste so… Čítať viac