Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Trstené pri Hornáde.

POZOR! ZMENA ČASU

Zmena času Zmena na letný čas prebehne nedeľu 28. marca 2021 v noci medzi 2.00 a 3.00 hod. Čas sa posúva o hodinu dopredu, čiže si pospíme o hodinu menej.  Myšlienka zmeny času, respektíve času, ktorý by šetril denné svetlo, sa prvýkrát objavila v roku 1784 v článku amerického spisovateľa, štátnika, osvietenského mysliteľa, vynálezcu a fyzika Benjamina… Čítať viac

Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 v našej obci dňa 20.02.2021

V rámci spusteného COVID-automatu a podľa rozdelenia okresov v uznesení vlády č. 83 (https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/83_2021.pdf) sa s platnosťou od 15. februára 2021 nachádza okres Košice-okolie v III. stupni varovania, a teda je v ňom potrebný na pohyb v okrese certifikát/potvrdenie o negatívnom antigénovom teste na COVID-19 nie starší ako 7 dní.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie… Čítať viac

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2021

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2021 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 01.01.2021. Kto musí podať daňové priznanie Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.   Daňové priznanie sa podáva, ak… Čítať viac