Preskočiť na obsah

Územný plán obce

1 TRSTENÉ širšie vzťahy 50000 (.pdf)

2 TRSTENÉ komplexný 10 000 (.pdf)

3 TRSTENÉ komplexný návrh 2 880 (.pdf)

4 TRSTENÉ verejnoprospešné stavby (.pdf)

5 TRSTENÉ doprava (.pdf)

6a TRSTENÉ siete (energetika-eli,plyn) (.pdf)

6b TRSTENÉ siete (vodné hosp.-voda,kanál) (.pdf)

7 TRSTENÉ ochrana prírody a tvorba krajiny (.pdf)

Trstené exp 2 (.pdf)

Trstené správa ppf (.pdf)

TRSTENÉ TEXTY UPN-O (.pdf)

Vyh pp Trstené (.pdf)

TEXTY TRSTENÉ PRI HORNÁDE UPN-O ZaD č. 1

1 TRSTENÉ – Širšie vzťahy – pôvodný

1 TRSTENÉ Širšie vzťahy – ZaD č. 1

2 TRSTENÉ kompletný LEGENDA – pôvodný

2 TRSTENÉ komplexný LEGENDA – ZaD č. 1

2a TRSTENÉ kompletný 10 000 – pôvodný

2a TRSTENÉ komplexný 10 000 – ZaD č. 1

3 TRSTENÉ kompl. urbnávrh – ZaD č. 1

3 TRSTENÉ kompletný urb.návrh LEGENDA

3 TRSTENÉ komplexný urb.návrh LEGENDA – pôvodný

3a TRSTENÉ kompl.urb.návrh – ZaD č. 1

3a TRSTENÉ kompl.urb.návrh M=2880 – pôvodný

3b TRSTENÉ kompl.urb. návrh – ZaD č. 1

3b TRSTENÉ kompl.urb.návrh – pôvodný

3c TRSTENÉ kompl.urb. návrh – pôvodný

3c TRSTENÉ kompl.urb.návrh – ZaD č. 1

4 TRSTENÉ vps LEGENDA – pôvodný

4 TRSTENÉ vps Legenda – UaD č. 1

4a TRSTENÉ doprava – ZaD č. 1

4a TRSTENÉ vys – ZaD č. 1

5 a TRSTENÉ doprava – pôvodný

5 TRSTENÉ doprava – ZaD č.1

5 TRSTENÉ doprava LEGENDA – pôvodný

5a TRSTENÉ doprava – ZaD č. 1

5b TRSTENÉ doprava – ZaD č.1

5b TRSTENÉ doprava – ZaD č.1

5c TRSTENÉ doprava – pôvodný

5c TRSTENÉ doprava – ZaD č.1

6 ab TRSTENÉ energetika-eli, plyn – pôvodné

6a TRSTENÉ energetika-eli,plyn LEGENDA – pôvodný

6a TRSTENÉ siete – ZaD č.1

6aa TRSTENÉ energetika-eli, plyn – pôvodný

6aa TRSTENÉ siete – ZaD č.1

6ab TRSTENĚ siete – ZaD č. 1

6ac TRSTENÉ energetika-eli, plyn – pôvodné

6ac TRSTENÉ siete – ZaD č.1

6b TRSTENÉ vodné hosp. LEGENDA – pôvodné

6b TRSTENÉ vodné hosp. LEGENDA – ZaD č.1

6ba TRSTENÉ vodné hosp. – ZaD č.1

6bb TRSTENÉ vodné hosp. – pôvodné

6bb TRSTENÉ vodné hosp. – ZaD č.1

6bc TRSTENÉ vodné hosp. – pôvodné

6bc TRSTENÉ vodné hosp. – ZaD č.1

7 TRSTENÉ ekológia LEGENDA – pôvodný

7 TRSTENÉ ekológia LEGENDA – ZaD č.1

7a TRSTENÉ ekologia – pôvodný

7a TRSTENÉ ekológia – ZaD č.1

8 TRSTENÉ poľno LEGENDA – pôvodný

8 TRSTENÉ poľno LEGENDA – ZaD č. 1

8a TRSTENÉ poľno – pôvodný

8a TRSTENÉ poľno – ZaD č.1

8b TRSTENÉ poľno – pôvodný

8b TRSTENÉ poľno – ZaD č. 1

8c TRSTENÉ poľno – pôvodný 2007

8c TRSTENÉ poľno – ZaD č.1