Školská jedáleň ako súčasť MŠ

Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Trstené pri Hornáde

Školská 100

044 11 Trstené pri Hornáde

Vedúca jedálne: Mgr. Michaela Bramuková

Kontakt:  0903 986 986

Email: trstenesj@gmail.com

Strava sa objednáva telefonicky na uvedenom telefónom čísle deň vopred. 

Potravinový účet pre platbu stravného: SK6456000000000454920012