Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 13.9.2023

Dátum podpísania 13.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Helena Deáková

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Martin Roskó

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Františka Szabová

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Branislav Hanzeľ

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Samuel Béreš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Juraj Kaduk

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Michal Juhás

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jakub Mackanič

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jozef Štvarták

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Lenka Bednáriková

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Alexandra Čorbová

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.8.2023

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Školská 61, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 35515058

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy