Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz

ID: 95/2022 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Dodávateľ - Sídlo Ipeľská 1, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Dodávateľ - IČO 00606723

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0959 2019/OBEC

ID: 14.9.2022 – KOSIT a.s.

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

ID: 27/O/2022 – UCTOAUDIT s.r.o.

21.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ UCTOAUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 40/38, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 46924256

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstené pri Hornáde v roku 2022

ID: 16.8.2022 – Hokejový klub Veterán hokejový klub HK65

17.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Hokejový klub Veterán hokejový klub HK65

Dodávateľ - Sídlo Školská 52, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO Radoslav Lukáč

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstené pri Hornáde v roku 2022

ID: 882022 – Základná organizácia SZZP

9.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Základná organizácia SZZP

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 48, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00698172

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstené pri Hornáde v roku 2022

ID: 8.8.2022 – Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Trstené pri Hornáde

9.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Školská 61, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 35515058

Prílohy

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstené pri Hornáde v roku 2022

ID: 202258 – Rímskokatolícka cirkev

5.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo JRD 19, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 31979688

Prílohy

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstené pri Hornáde v roku 2022

ID: 5.8.2022 – Spolok dychová hudba Hornád

5.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Spolok dychová hudba Hornád

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Trstené pri Hornáde v roku 2022

ID: 4.8.2022 – Hrabov

5.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Hrabov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Mandátna zmluva

ID: 28.7.2022 – CEDS

29.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ CEDS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Humenská 3, 040 11 Košice-Západ

Dodávateľ - IČO 46751904

Prílohy

Zmluva o nájme bytu č. A: IV. NP byt č. 11

ID: 1.7.2022 – Obec Trstené pri Hornáde

4.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Michal Juhás

Objednávateľ - IČO Michal Juhás

Dodávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 00324817

Prílohy

Zmluva o nájme uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb o nájme a podnájme nebytových priestorov

ID: 01.07.2022 – MOSCATO s.r.o.

2.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ MOSCATO sr.o.

Objednávateľ - IČO 46427643

Dodávateľ MOSCATO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Osloboditeľov 510/158, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 46427643

Prílohy