Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo

ID: 05.04.2022 – GAMA elektro s.r.o.

5.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ GAMA elektro s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Školská 63, 044 11 Trstené pri Hornáde

Dodávateľ - IČO 54292344

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 3.9.2020 a k Licenčnej zmluve uzatvorenej dňa 8.3.2020

Alphabet partner s.r.o

4.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0959 2019 / OBEC

KOSIT a.s.

1.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov

ID: 29.03.2022 – OMI

29.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ OMI, n. o.

Dodávateľ - Sídlo Cimborkova 11, 040 01 Košice - mestská časť Sever

Dodávateľ - IČO 35582456

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. A II. NP byt č. 5

28.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme bytu č. A II. NP – byt č. 3

1.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o nájme bytu č. A III. NP – byt č. 6

28.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo – Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie na Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Trstené pri Hornáde

BOSKOV s.r.o.

9 600,00 €

22.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.2.2022

Suma s DPH 9 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ BOSKOV s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Myslina 15, 066 01 Myslina

Dodávateľ - IČO 46461701

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

Lilly enviro s.r. o.

25.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Lilly enviro s.r. o., Uzovské Pekľany 68. 082 63 Jarovnice. IČO 52807886

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

24.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Mesto Košice

10.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO 0061135

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Z M L U V A č. E65 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre

Environmentálny fond

30.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava, IČO: 30796491

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy