PHSR 2016-2022

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstené pri Hornáde na roky 2016 -2022

Zverejnené 1. júla 2020.
Upravené 22. septembra 2020.