PHSR 2016-2022

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trstené pri Hornáde na roky 2016 -2022