Fotogaléria

2022

Renovácia vajcovky

Deň detí

Cyklokvietky na cyklotrase do Skároša a Gyňova

Priateľský zápas starých pánov Trstené pri Hornáde – Geča

Rozkvitnutý záhon pri vstupe do obce

Ozdob vajíčko a zajačik ťa odmení

Veľkonočná výzdoba

Jarné skrášľovanie obce

Kury na Sagadaši

Stojan s náradím na cintoríne

Na cintorín pri hlavnom kríži sme nainštalovali stojan, na ktorom je rôzne náradie, ktoré Vám veríme pomôže pri úprave hrobov. Kľudne si ho požičajte, len nezabudnite vrátiť, aby slúžilo všetkým čo najdlhšie.

Nečakané príjemné prekvapenie na cyklomoste

Taktúto nádheru nám pri cyklomoste pripravil Martin Fialek s manželkou Elena Fodorová-Fialeková v podobe betónových gulí a kvetináčov. Obrovské ďakujeme za tento inšpiratívny a krásny dar pre obec. Veľmi si to vážime.

Baranček a ovečka

Projekt rekonštrukcie kúrenia novej budovy základnej školy

Kompletná rekonštrukcia kúrenia novej budovy ZŠ, v rámci ktorej sa vybudovala nová kotolňa, rozvody kúrenia a osadili nové radiátory. Veríme, že časté poruchy sú minulosťou a inštaláciou zmäkčovača vody, touto rekonštrukciou spolu so zateplením celej budovy prispejú taktiež k úspore značných financií vynakladaných na energie. Projekt bol podporený Environmentálnym fondom.

Uvítanie detí do života

Príbeh jednej značky

Inštalácia dopravných zrkadiel

Bezpečnejšie vchádzanie, vychádzanie, prechádzanie našimi cestami sme zabezpečili inštaláciou veľkých dopravných zrkadiel pri východe z ulice Krátkej, na Hlavnej na Sagadaši a na ulici JRD hore „koscelnym“.

Novoročné upratovanie obce

Po novom roku sme sa opäť pustili do obecného terénu a naďalej sa ho snažíme upravovať a zveľadovať.Aktivační pracovníci a pracovníci obce urobili kus roboty:

  • Orezali od náletových krovín a vyčistili od odpadkov okolie pri Cyklolávke a cyklotrasu do Gyňova a Skároša
  • Orezali nebezpečné stromy a náletové kroviny na Sagadaši a na ďalších miestach v obci
  • Vykosili a orezali stromy a náletové kroviny na úseku do obce zo Ždane v našom katastri
  • Premiestnili altánok od obecného úradu ku hranici s Maďarskom
  • Premiestnili altánok zo stredu obce od Bakšaja do budovaného športovo spoločenského areálu na futbalovom ihrisku
  • Postupne sa zbierajú odpadky v celom katastri našej obce

Nie je to ľahká práca, no pristupujeme k nej zodpovedne, pretože chceme mať čistú, peknú a udržiavanú obec 👍

Štatistika obyvateľstva 2021

2021

Obecný vianočný stromček

Drevené sobíky a drevení snehuliaci

Mikulášoví pomocníci

Slamení snehuliaci a drevený vianočný stromček

Asfaltovanie miestnych komunikácií

Koncom novembra 2021 sme začali s asfaltovaním miestnych komunikácií v našej obci, ktoré boli v havarijnom stave alebo na nich asfalt roky chýbal. Nový asfalt dostali ulice Čerhovská, Krátka, časť ulice Hornádska, cesta k futbalovému ihrisku a cesta ku Materskej škole. Financované to bolo z vlastných zdrojov obce.

Projekt Kamenná fontánka

Projekt Kamenná fontánka nám bol schválený z množstva podaných projektov v rámci grantového programu Nadačného fondu Baumit_Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Priestor v trojuholníku pri kostole bol zrevitalizovaný postavením kamennej fontánky a výsadbou kvetinových záhonov, ktoré nám skrášlia tento priestor s príchodom jari.

Nasvietený reformovaný kostol

Ultramaratón Miskolc-Košice 6.11.2021

Živé vysielanie v rádiu Regina z pomníka

Nové betónové dielce na parkovisku pred Domom smútku

Slávnostné otvorenie – Pomník padlých vojakov v svetových vojnách

24.10.2021 sme slávnostne odhalili zrekonštruovaný pomník padlým v bojoch vo svetových vojnách na našom cintoríne. Ďakujeme iniciátorkam myšlienky na jeho rekonštrukciu p. Alžbete Rečovej a p. Alžbete Očkajákovej, poslancom OZ za vyčlenenie financií v rozpočte obce, firme Oberle SK s.r.o. za realizáciu stavebných úprav, prevoz a uloženie kameňa, veľké ďakujem Marcel Uveges MARSIL-kamenárstvo z Valalík za sponzorský dar výroby a osadenia pamätnej tabule a obrovské ďakujeme p. Petrovi Lackovi (Lackopešta), že obci daroval kameň na výrobu pomníka.

Sadíme budúcnosť

Symbolicky na Medzinárodný deň stromov 20.10.2021 sa oficiálne otvorila nová celoslovenská iniciatíva „Sadíme budúcnosť“ v našej obci. Akcie sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia a svoje zastúpenie mali aj Kancelária prezidentky SR a Európska komisia SR. Spoločne sme vysadili prvé malé stromčeky a kry do Škôlky stromov v areáli základnej školy, ktorá je venovaná pani prezidentke Zuzane Čaputovej a tiež vzrastlé duby v Aleji priateľov trstenskej prírody popri cyklotrase do Skároša. Za túto akciu by sme sa chceli poďakovať hlavne OZ Priatelia trstenskej prírody, Nadácii Ekopolis a našej základnej škole

Jesenná výzdoba v obci

Október – mesiac úcty k starším

Vysádzanie jarných záhonov

Privítanie škôlkarov do vynovených priestorov

Slávnostné otvorenie Materskej školy po rekonštrukcii 10.09.2021

Rekonštrukcia Materskej školy a úprava jej okolia

Projekt z eurofondov „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“, sa začal realizovať v roku 2020. Cena diela bola 499 336 € z čoho povinné spolufinancovanie obce bolo 24 966 €. Vyvolané náklady obce boli výške cca 20 000 € (búracie práce, prerábka plynového potrubia,…) .V rámci projektu sa v Materskej škole a Školskej jedálni vymenili všetky okná a dvere za nové plastové, zateplil sa obvodový plášť, základy budovy a strecha, vo vnútornej časti budovy sa vymenila elektroinštalácia, nainštalovali sa nové úsporné LED svietidlá a namontovali sa nové kondenzačné kotly v kotolni, rozvody kúrenia, rekuperácia, nové zdroje na ohrev teplej vody, vymenil sa výťah na rozvoz stravy a zreparovali sa požiarne schodiská a balkóny.

Schválený projekt podaný cez Akčný plán rozvoja okresu Košice – okolie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škole“ bol realizovaný po ukončení projektu „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ Trstené pri Hornáde“. V rámci tohto projektu sa zrekonštruovali všetky sociálne zariadenia pre deti a personál. Kompletne sa urobili nové omietky, obklady, dlažby, maľby, nainštalovali sa nové záchodíky, umývadlá, vodovodné batérie a sprchy v sume 36 555 € z čoho povinné spolufinancovanie obce bolo v sume 7055 €.

Projekt vybavenia školskej jedálne

V rámci ďalšieho schváleného projektu cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sme zakúpili do vynovených priestorov kuchyne v školskej jedálni dve nové nerezové chladničky, konvektomat a umývačku riadu. Obec z vlastných zdrojov zakúpila taktiež nový nerezový ohrevný pult, stoly a stoličky pre stravníkov, komplet novú sanitu a nábytok, osadila nové interiérové dvere, namaľovala obklad v kuchyni a vymaľovala všetky priestory. Veríme, že pani kuchárky budú vo vynovených priestoroch variť pre naše deti samé chutné dobroty.

Privítanie prváčikov v školských laviciach

Projekt Ekomúzeum Hornád Milič

Trstené pri Hornáde sa zapojilo do projektu Ekomúzeum Hornád – Milič, ktorý sa realizoval vďaka úspešnému projektu Klastra Slanské vrchy cez grantovú výzvu KSK. V rámci tohto projektu boli v našej obci nainštalované dve informačné tabule a lavička pred kultúrnym domom. V júni tohto roku bol Náučný chodník  projektu Ekomúzeum Hornád – Milič slávnostne otvorený. Celková dĺžka chodníka je takmer 60 km, je tvorený viacerými okruhmi a prechádza obcami Slanská Huta, Skároš, Vyšná Myšľa, Nižná Myšľa, Ždaňa a Trstené pri Hornáde.

Základná škola a jej premeny

S realizáciou projektu cez Environmentálny fond  „Zateplenie a výmena okien na novej budove základnej školy Trstené pri Hornáde“ sa začalo v máji 2020. Cena diela bola 194 027 € z čoho spolufinancovanie obce bolo vo výške 21 715 €. V rámci projektu sa vymenili staré okná a dvere za nové, vybudoval sa nový vstup do budovy v prechodovej chodbe, zateplil sa obvodový plášť a strecha.

V rovnakom čase obec realizovala z vlastných financií v rámci zvýšenia bezpečnosti a komfortu vybudovanie chodníkov ku vchodu do starej budovy ZŠ, k novovytvorenému vchodu v prechodovej chodbe medzi budovami a ku školskej jedálni v hodnote 5000 €.

Vykurovanie kultúrneho domu a menšie úpravy v ňom

Pri rekonštrukcii budovy obecného úradu z eurofondov sa menila aj kotolňa, z ktorej však už nemohla byť vykurovaná aj iná budova, tak ako tomu bolo doteraz podzemným potrubím v prípade kultúrneho domu. Preto bolo nutné vybudovať kompletne nové ústredné kúrenie pre kultúrny dom s vlastným kotlom. Podali sme projekt na Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR, ale žiaľ neboli sme úspešní. Zrealizovali sme to teda z rozpočtu obce v sume cca 14 500 €. Bol zakúpený a nainštalovaný nový kotol, nainštalovali sa nové rozvody kúrenia a vymenili sa staré radiátory v celom kultúrnom dome. Aktuálne prebieha čiastočná rekonštrukcia interiéru, v rámci ktorej sa odstránili drevené obklady, osekávajú sa plesnivé omietky, naťahuje sa nová sanačná omietka a celý objekt sa vymaľuje.

Rekonštrukcia obecného úradu

S realizáciou projektu z eurofondov „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu“ sa začalo v roku 2020. Cena diela bola 165 000 € z čoho spolufinancovanie obce vo výške 8250 €. V rámci projektu sa vymenili všetky okná, dvere, garážové brány, zateplil sa obvodový plášť a zrekonštruovala a zateplila strecha. Vymenili sa taktiež staré svetlá za úsporné LED svietidlá, elektroinštalácia ku svetlám, namontovali sa kondenzačné kotly v kotolni, nové rozvody kúrenia, nové radiátory, rekuperácia a nové zdroje na ohrev teplej vody. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie rampy pre imobilných ku jednému z vchodov. Čo však súčasťou projektu nebolo a do čoho musela obec investovať, aby sa obecný úrad dostal do prevádzkových podmienok hodných 21. storočia: elektroinštalácia zásuviek, vnútorné omietky, maľovanie interiéru, nové koberce a podlahy, interiérové dvere, nábytky, žalúzie na oknách, vonkajšie označenie budovy nainštalovaním nápisu a erbu, nové prekrytie vstupov do budovy, kvetináče s kvetmi na oknách, to všetko v hodnote cca 10 000 €.

Vynovené autobusové zastávky

Oprava cyklolávky

Na lávke sme doplnili chýbajúce dosky a dotiahli sa povolené matice.

Rybky a loďka na cyklotrase Trstené pri Hornáde – Gyňov

Vďaka kreatívnym a ochotným aktivistom sa nám podarilo na cyklotrase do Gyňova osadiť železnú loďku a farebné železné rybky, ktoré symbolizujú rieku Hornád.

Detské ihrisko pri novej bytovke

Pri novej bytovke sme nainštalovali pre deti takúto hernú zostavu. Za pomoc pri jej skladaní ďakujeme poslancom a ľuďom z bytovky.

Aktívny Deň detí

Slamené postavičky Maco a Včela

Kvetinová výzdoba po celej obci

Zrepasovaná vstupná tabuľa do obce

Slávnostné otvorenie cykloodpočívadla

Dňa 30.04.2021 sa oficiálne prestrihla páska na našom krásnom novom cykloodpočívadle s predsedom KSK Rastislavom Trnkom. V rámci projektu EcoVeloTour v rámci Interreg Danube Transnational Program sa v areáli futbalového ihriska pri medzinárodnej cyklotrase EuroVelo 11 realizovalo cyklistické odpočívadlo Bike and Rest area. Jeho súčasťou okrem iného je aj nabíjacia stanica na mobily a elektrobicykle nabíjaná solárnymi panelmi,kompresor a wifi zóna. Hodnota diela je 19 654,49 € a plne bolo hradené z eurofondov a financií organizácie Košice Región Turizmus. Obec ho prevzala do majetku, poskytla pozemok a zaviazala sa ho udržiavať v prevádzkovom stave po celú dobu udržateľnosti projektu. Takéto odpočívadlo nájdete aj v Skároši a Nižnej Myšli.

Aktívna Veľká noc

Testovanie na ochorenie Covid-19 v našej obci

V našej obci sa od roku 2020 organizovalo dokopy 13. testovaní na ochorenie Covid-19.

Veľkonočné slamené zajačiky

Blahoželania k výročiu

Od začiatku roka 2021 sme začali s milou aktivitou rozdávania gratulačných pozdravov k okrúhlym výročiam obyvateľov obce od 60 rokov. Vizuál pozdravov sme si pripravili sami a zdobí ho trstina ako symbolika Trsteného pri Hornáde.

Uvítanie detí do života

2020

Štatistika obyvateľstva 2020

Merač rýchlosti pri vstupe do obce

Vďaka schválenému projektu cez Nadáciu Allianz v sume 1500 € sme zakúpili a nainštalovali pred vstupom do obce merač rýchlosti, ktorý prispieva k bezpečnejšiemu a pomalšiemu vstupu do obce.

Mikuláš v obci

Hladina Hornádu pri povodniach

Pamätná plaketa reformovanému kresťanskému zboru

130. výročie postavenia chrámu reformovaného cirkevného zboru v našej obci.

Úprava nájazdov na cyklolávku

Rekonštrukcia schodov pred Domom smútku

Rozdávanie ochranných rúšok v obci pre 65-ročných a starších spoluobčanov

Stojan s kupkami na cintoríne

Spoločnými silami pre krajšiu obec

Odpadkové koše po celej obci

V rámci celej obce sme namontovali 15 nových odpadkových košov a veríme, že prispejú k čistejšiemu vzhľadu verejného priestoru.

Vodovod – Rekonštrukcia trafostanice na úpravni vody

V roku 2019 zrekonštruovaná trafostanica na úpravni vody v hodnote 6000 €, ktorá dodáva elektrickú energiu pre čerpadlá a ponorku vo vrte. Trafostanica bola v havarijnom zanedbanom stave a hrozila odstávka dodávky vody do obce.

Uvítanie detí do života v obci Trstené pri Hornáde

2019

Trstenský vianočný turnaj v stolnom tenise

Úcta k starším v obci Trstené pri Hornáde

Dočasné spevnenie cesty na Školskej ulici

V piatok 15. 11. 2019 chlapci z nášho hokejového klubu s pomocou zamestnancov obce a aktivačných pracovníkov urobili kus roboty na dočasnom spevnení poškodeného rigola na ulici Školskej. Jedná sa o dočasné riešenie, aby sa tento úsek počas zimných a jarných mesiacov ešte viac nepoškodil.

Trstenské Svetlonosy

MDD v obci Trstené pri Hornáde

Nové elektrické ohrievače v Dome smútku

Rok 2019 – Staré, už aj nefunkčné elektrické žhaviče v Dome smútku sme vymenili za nové elektrické ohrievače. Počas pohrebov sa množstvo ľudí sťažovalo na zimu, ktorá vo vnútri bola a veríme, že tento problém sme ohrievačmi vyriešili. Samotné ohrievače (3 ks) aj s montážou stáli 352 €. 

Rigoly po obci

V roku 2019 sme v rámci celej obce prečistili, prehĺbili, prípadne nanovo vytvorili odvodňovacie rigoly. Realizovala to spoločnosť RJ Trade s.r.o. a Ščamba s.r.o., obe naše trstenské firmy, ruku k dielu priložil so svojim nákladným vozidlom Laci Gondoľ a nápomocní pri čistení boli aj aktivační pracovníci obce.

Voda v triedach starej budovy základnej školy

V lete počas prázdnin v roku 2019 sme zamakali a výsledkom je, že od  školského roku 2019/2020 si už naše deti neumývajú ruky vo vedrách, ale v umývadlách vo svojich triedach. Umývadlo sa nainštalovalo aj v priestoroch školského klubu detí a nové výlevky s teplou vodou z elektrického bojlera dostali aj pani upratovačky na obidvoch poschodiach.

Zmäkčovač vody pre kotolňu v novej budove základnej školy

Časté poruchy kotlov v kotolni Novej budovy Základnej školy Trstené pri Hornáde sme vyriešili v novembri 2019 inštaláciou zmäkčovača vody, ktorý teraz zabezpečuje, že do systému vykurovania už ide upravená voda. Tá znižuje poruchovosť kotlov z dôvodu zrážania sa minerálov a iných látok z neupravenej vody, ktorá tam doteraz prúdila priamo z vodovodnej siete. Zmäkčovač a jeho inštalácia stála 1850 €.

Letecké pohľady

Rímskokatolícky kostol sv. Anny v Trstenom pri Hornáde

Zverejnené 10. septembra 2021.
Upravené 21. júna 2022.