Preskočiť na obsah

Fotogaléria – 2019

Trstenský vianočný turnaj v stolnom tenise

Úcta k starším v obci Trstené pri Hornáde

Dočasné spevnenie cesty na Školskej ulici

V piatok 15. 11. 2019 chlapci z nášho hokejového klubu s pomocou zamestnancov obce a aktivačných pracovníkov urobili kus roboty na dočasnom spevnení poškodeného rigola na ulici Školskej. Jedná sa o dočasné riešenie, aby sa tento úsek počas zimných a jarných mesiacov ešte viac nepoškodil.

Trstenské Svetlonosy

MDD v obci Trstené pri Hornáde

Nové elektrické ohrievače v Dome smútku

Rok 2019 – Staré, už aj nefunkčné elektrické žhaviče v Dome smútku sme vymenili za nové elektrické ohrievače. Počas pohrebov sa množstvo ľudí sťažovalo na zimu, ktorá vo vnútri bola a veríme, že tento problém sme ohrievačmi vyriešili. Samotné ohrievače (3 ks) aj s montážou stáli 352 €. 

Rigoly po obci

V roku 2019 sme v rámci celej obce prečistili, prehĺbili, prípadne nanovo vytvorili odvodňovacie rigoly. Realizovala to spoločnosť RJ Trade s.r.o. a Ščamba s.r.o., obe naše trstenské firmy, ruku k dielu priložil so svojim nákladným vozidlom Laci Gondoľ a nápomocní pri čistení boli aj aktivační pracovníci obce.

Voda v triedach starej budovy základnej školy

V lete počas prázdnin v roku 2019 sme zamakali a výsledkom je, že od  školského roku 2019/2020 si už naše deti neumývajú ruky vo vedrách, ale v umývadlách vo svojich triedach. Umývadlo sa nainštalovalo aj v priestoroch školského klubu detí a nové výlevky s teplou vodou z elektrického bojlera dostali aj pani upratovačky na obidvoch poschodiach.

Zmäkčovač vody pre kotolňu v novej budove základnej školy

Časté poruchy kotlov v kotolni Novej budovy Základnej školy Trstené pri Hornáde sme vyriešili v novembri 2019 inštaláciou zmäkčovača vody, ktorý teraz zabezpečuje, že do systému vykurovania už ide upravená voda. Tá znižuje poruchovosť kotlov z dôvodu zrážania sa minerálov a iných látok z neupravenej vody, ktorá tam doteraz prúdila priamo z vodovodnej siete. Zmäkčovač a jeho inštalácia stála 1850 €.

Letecké pohľady

Trstenský kaštieľ

Rímskokatolícky kostol sv. Anny v Trstenom pri Hornáde