Školský klub deti pri ZŠ

Školská 94

044 11 Trstené pri Hornáde

Kontakt:

Email:

Vedúca ŠKD: Mgr. Emília Juhásová

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí pri ZŠ si môžte stiahnuť na uvedenom linku:

http://www.trsteneprihornade.ocu.sk/sk/files/2011-11-29-140912-Ziadost_o_prijatie_dietata_do_Skolskeho_klubu_deti_pri_ZS.jpg

Zverejnené 1. júla 2020.
Upravené 21. júla 2020.