Školský klub deti ako súčasť ZŠ

Školský klub deti ako súčasť Základnej školy Trstené pri Hornáde

Školská 94

044 11 Trstené pri Hornáde

Vedúca ŠKD: Mgr. Emília Juhásová

Kontakt:

Email: juhasova.milka@gmail.com

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Školského klubu detí pri ZŠ si môžte stiahnuť tu: