Preskočiť na obsah

Fotogaléria – 2020

Štatistika obyvateľstva 2020

Merač rýchlosti pri vstupe do obce

Vďaka schválenému projektu cez Nadáciu Allianz v sume 1500 € sme zakúpili a nainštalovali pred vstupom do obce merač rýchlosti, ktorý prispieva k bezpečnejšiemu a pomalšiemu vstupu do obce.

Mikuláš v obci

Hladina Hornádu pri povodniach

Pamätná plaketa reformovanému kresťanskému zboru

130. výročie postavenia chrámu reformovaného cirkevného zboru v našej obci.

Úprava nájazdov na cyklolávku

Rekonštrukcia schodov pred Domom smútku

Rozdávanie ochranných rúšok v obci pre 65-ročných a starších spoluobčanov

Stojan s kupkami na cintoríne

Spoločnými silami pre krajšiu obec

Odpadkové koše po celej obci

V rámci celej obce sme namontovali 15 nových odpadkových košov a veríme, že prispejú k čistejšiemu vzhľadu verejného priestoru.

Vodovod – Rekonštrukcia trafostanice na úpravni vody

V roku 2019 zrekonštruovaná trafostanica na úpravni vody v hodnote 6000 €, ktorá dodáva elektrickú energiu pre čerpadlá a ponorku vo vrte. Trafostanica bola v havarijnom zanedbanom stave a hrozila odstávka dodávky vody do obce.

Uvítanie detí do života v obci Trstené pri Hornáde