Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/M755

9.6.2021

ID

Začiatok účinnosti 9.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42181810, Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra 1, Mesto: Bratislava, PSČ: 81235

Kúpna zmluva č. 1 uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

26.5.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o splupráci – USVRK-OIP-2021/001064-312

13.5.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava IČO 00151866 DIČ 2020571520

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým miestom zo dňa 24.04.2021

6.5.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Obec Čaňa, IČO: 00324060, Adresa: Osloboditeľov 22, Mesto: Čaňa, PSČ: 04414

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom zo dňa 10.04.2021

19.4.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Obec Čaňa, IČO: 00324060, Adresa: Osloboditeľov 22, Mesto: Čaňa, PSČ: 04414

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti

12.4.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., IČO: 00585441, Adresa: Štefanovičova 4, Mesto: Bratislava, PSČ: 81623

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným odberovým miestom

7.4.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Obec Čaňa, IČO: 00324060, Adresa: Osloboditeľov 22, Mesto: Čaňa, PSČ: 04414

Zmluva o poskytnutí služieb Mobilným odberovým miestom

6.4.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Obec Čaňa, IČO: 00324060, Adresa: Osloboditeľov 22, Mesto: Čaňa, PSČ: 04414