Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Trstené pri Hornáde.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo č. 4/2021

Cesty Košice

17.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Cesty Košice, s.r.o.,, Mlynská 28,040 01 Košice, IČO 46897992

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21/41/012/38

Úrad práce

11.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie 9, 042 11 Košice, IČO 90794536

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21/41/010/87

Úrad práce

11.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie 9, 042 11 Košice, IČO 30794536

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

10.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 k dohode č. 21/41/054/382

Úrad práce

3.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie 9, 04211 Košice, IČO 30794536

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

UCTOAUDIT

28.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ UCTOAUDIT, s.r.o. Okružná 40/38 0716 13 Byšta IČO 46924256

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva č. ŠOP SR-Z/227/2021/POP22

Štátna ochrana prírody SR

28.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Štátna ochrana prírody SR, Tajovksého 28B,974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Jazero

25.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Jazero, n.o., Galaktická 9, 040 12 Košice IČO 31257011

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Obec Čaňa

22.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa IČO 00324460

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda o vyplňovacom práve k bankozmenke č. 1352/2021/D

VÚB

13.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ VÚB, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava IČO 31320155

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o termínovanom úvere č. 1034/2021/UZ

VÚB

13.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ VÚB, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO31320155

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č.21/41/054/382

Úrad práce

27.9.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.9.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - Sídlo Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde

Objednávateľ - IČO 00324817

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy