Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Trstené pri Hornáde.

Požehnanie novej kaplnky v obci Trstené pri Hornáde

V nedeľu 23. októbra o 13:00 sa v našej obci uskutočnila historická udalosť. Bola požehnaná nová kamenná kaplnka so sochou Ružencovej Panny Márie, ktorá je umiestnená pri hruške na ceste smerom do Skároša.Slávnosť požehnania viedol náš duchovný otec p. Mgr. Jozef Mrúz a začala sa v rímskokatolíckom kostole sv. Anny, odkiaľ šiel sprievod za modlenia… Čítať viac

Oznam ZŠ Trstené pri Hornáde „Zrušená ranná družina“

Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde oznamuje rodičom žiakov, že z prevádzkových dôvodov sa od 21.  októbra 2022, teda od zajtra, ruší ranná družina; žiaci prídu do školy najskôr o 7.40 hod. Zároveň oznamujeme, že popoludňajšia činnosť v školskom klube detí bude od 21. októbra prebiehať iba do 15.00 hodiny!! Tento stav potrvá minimálne… Čítať viac

Vyrezávanie tekvíc a karneval strašidielok pre trstenské detičky

Obec Trstené pri Hornáde pozýva všetky trstenské detičky túto sobotu 22. októbra 2022 o 15:00 hod. do kultúrneho domu na vyrezávanie tekvíc a karneval strašidielok. Tekvičky budú zabezpečené, ale ak chcete môžete si priniesť aj svoju. Tešíme sa na vaše kostýmy a masky strašidielok.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Obhliadka spôsobených škôd z dôvodu prepätia na trafostanici v obci Trstené pri Hornáde na „nižnom konci“

Spoločnosť LAPA SLOVAKIA oznamuje obyvateľom obce Trestené pri Hornáde, ktorým boli spôsobené škody z dôvodu prepätia na trafostanici na „nižnom konci“, že predpokladaný termín obhliadky poškodených vecí je táto streda 19. 10. 2022 so začiatkom o 9:00 hod. Pri obhliadke bude potrebné predložiť poškodené spotrebiče, dokumentáciu (doklad o nadobudnutí, záručný list, návod na obsluhu) servisné správy o oprave, resp.… Čítať viac

Rozbory vody v obecnom vodovode Trstené pri Hornáde na hodnotu arzén za predchádzajúce roky

Rozbory vody v obecnom vodovode na hodnotu arzén za predchádzajúce roky Vážení obyvatelia obce v prílohách si môžete pozrieť rozbory vody na hodnotu arzén za predchádzajúce roky v obecnom vodovode obce Trstené pri Hornáde. Arzén v našej vode stále bol, je a aj bude lebo je to spôsobené podložím, v ktorom sa nachádzame. Vyskytuje sa tu celé roky a jeho hodnota v daných… Čítať viac

Strategický park Valaliky – oznámenie o možnosti vyjadrenia sa k podkladom rozhodnutia

Navrhovateľ Valaliky Industrial Park, s.r.o., Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava listom zo dňa 22.9.2022 predložil na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, doplňujúce informácie v zmysle § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonv v znení… Čítať viac