Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Trstené pri Hornáde.

Projekt rekonštrukcie kúrenia novej budovy základnej školy

Kompletná rekonštrukcia kúrenia novej budovy ZŠ, v rámci ktorej sa vybudovala nová kotolňa, rozvody kúrenia a osadili nové radiátory. Veríme, že časté poruchy sú minulosťou a inštaláciou zmäkčovača vody, touto rekonštrukciou spolu so zateplením celej budovy prispejú taktiež k úspore značných financií vynakladaných na energie. Projekt bol podporený Environmentálnym fondom.

Inštalácia dopravných zrkadiel

Bezpečnejšie vchádzanie, vychádzanie, prechádzanie našimi cestami sme zabezpečili inštaláciou veľkých dopravných zrkadiel pri východe z ulice Krátkej, na Hlavnej na Sagadaši a na ulici JRD hore „koscelnym“.

Novoročné upratovanie obce

Po novom roku sme sa opäť pustili do obecného terénu a naďalej sa ho snažíme upravovať a zveľadovať.Aktivační pracovníci a pracovníci obce urobili kus roboty: Orezali od náletových krovín a vyčistili od odpadkov okolie pri Cyklolávke a cyklotrasu do Gyňova a Skároša Orezali nebezpečné stromy a náletové kroviny na Sagadaši a na ďalších miestach v… Čítať viac