Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Trstené pri Hornáde.

Verejná súťaž – predaj obecného pozemku

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE v zmysle ust. § 281 a násl. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za týchto podmienok: I. VYHLASOVATEĽ Názov: Obec Trstené pri HornádeSo sídlom: Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri HornádeZastúpený: Mgr. Matej… Čítať viac

Kalendár triedeného zberu 2018

Údaje o separovanom zbere pre Obec Trstené pri Hornáde na rok 2018 spoločnosťou Kosit si môžte pozrieť na uvedenom linku. Na pozeranie dokumentu musíte mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Ocenenie KSK do Trsteného pri Hornáde

Verejné ocenenia pre 18 jednotlivcov a 6 kolektívov Košického samosprávneho kraja. Plaketa predsedu KSK bola udelená 26. 10. 2017 p. Irene Urbanovej – vedúcej divadelnéhoa mandolínového súboru z Trsteného pri Hornáde.