Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Trstené pri Hornáde.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2021

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2021 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 01.01.2021. Kto musí podať daňové priznanie Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.   Daňové priznanie sa podáva, ak… Čítať viac

Merač rýchlosti v obci

Obec Trstené pri Hornáde má nový merač rýchlosti s podporou Nadácie Allianz Vďaka Nadácie Allianz obec Trstené pri Hornáde získala finančné prostriedky na kúpu merača rýchlosti. Prvoradým cieľom projektu nadácie je účelovo zvyšovať bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkom cestnej premávky. V novembri 2020 sme vybrali dodávateľa na nákup merača rýchlosti a následne ho namontovali na verejné osvetlenie… Čítať viac

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ v Trstenom pri Hornáde

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu obec Trstené pri Hornáde, ako zriaďovateľ MŠ oznamuje, že sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka v Materskej škole. Riadna prevdázka MŠ začína v pondelok 11.01.2021