Oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška

Zverejnené
10. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2021 − 24. mája 2021