Zmena oficiálnej emailovej adresy obce Trstené pri Hornáde

Kategória

Obec Trstené pri Hornáde oznamuje, že obec má nový oficiálny email:

info@trsteneprihornade.sk.
Pôvodný email sa ruší.

Zverejnené 7. decembra 2020.
Upravené 12. januára 2021.