Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ v Trstenom pri Hornáde

Kategória

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu obec Trstené pri Hornáde, ako zriaďovateľ MŠ oznamuje, že sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka v Materskej škole.

Riadna prevdázka MŠ začína v pondelok 11.01.2021

Zverejnené 15. decembra 2020.
Bez úpravy .