Pozvánky na OZ

POZVÁNKA – Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10. 09. 2020

Zverejnené 7. septembra 2020.
Upravené 28. septembra 2020.