Preskočiť na obsah

Stavebný úrad

Žiadosti týkajúce sa agendy stavebného úradu sa podávajú priamo v podateľni Obecného úradu Trstené pri Hornáde počas stránkových dní.

Pri podaní žiadosti musí byť uhradený správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v hotovosti do pokladne obce

Stavebnú agendu pre Obec Trstené pri Hornáde vykonáva:

Ing. Monika Čuláková

Kontakt: e-mail: stavebnyurad@trsteneprihornade.sk