Stavebný úrad

Drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce-ohlásenia

Iné povolenia obce

Kolaudácia stavieb

Odstraňovanie stavieb

Povolenie terénnych úprav, prác a zariadení

Stavebné povolenie a zmena stavby pred dokončením

Územné rozhodnutia

Zmena v užívaní stavby

Zverejnené 22. júla 2020.
Bez úpravy .