Hlásenie v miestnom rozhlase

Obsah pripravujeme.

Zverejnené 22. júla 2020.
Bez úpravy .