Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Trstené pri Hornáde

Zverejnené
30. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. novembra 2021
Kategória

Prílohy