Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť „Strategické územie Valaliky“

Zverejnené
23. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2023 − 6. februára 2023
Kategória

Prílohy