Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť nachádzajúce sa v katastrálnom území Trstené pri Hornáde

Zverejnené
15. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 15. marca 2023
Kategória

Prílohy