Zverejnenie zámeru o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v katastrálnom území Trstené pri Hornáde

Zverejnené
15. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 15. marca 2022
Kategória

Prílohy