Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2022, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osobe 160 eur v obci Trstené pri Hornáde

Zverejnené
20. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. februára 2023
Kategória

Prílohy