Zmluva o nájme Uzavretá podľa zákona 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zverejnené
24. júna 2021
Kategória

Detaily

Začiatok účinnosti: 24. júna 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner: River&Mountain, o z, Janigová 21, 04023 Košice, IČO: 42247152

Prílohy