Záverečný účet obce Trstené pri Hornáde za rok 2021

Zverejnené
18. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. júla 2022 − 16. augusta 2022
Kategória

Prílohy