VZN č. 2-2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhrad. zásobovania vodou a náhrad. odvádzania odpad. vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp

Zverejnené
30. novembra 2016
Kategória

Prílohy