VZN č. 2-2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Trstené pri Hornáde

Zverejnené
31. januára 2015
Kategória

Prílohy