Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Trstené pri Hornáde