Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2022 ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania sociálneho bývania v byte