VZN č. 1/2022 ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania sociálneho bývania v byte

Zverejnené
28. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2022 − 14. marca 2022
Kategória

Prílohy