Preskočiť na obsah

VZN-č. 1/2021 o o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste