Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2018 k záväzným častiam Územného plánu obce Trstené pri Hornáde – Zmeny a doplnky č. 1