Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác