VZN č. 1-2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

Zverejnené
31. mája 2012
Kategória

Prílohy