Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN

Zverejnené
6. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2021 − 20. decembra 2021
Kategória

Prílohy