Vyhláška -začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Trstené pri Hornáde

Zverejnené
15. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. októbra 2021 − 29. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy