Preskočiť na obsah

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže obce Ždaňa na odpredaj hnuteľného majetku „AVIA NJNK/HR , A 31 T“